2005-07-04

Gerbrand Adriaensz. Bredero

Gerbrand Adriaensz. Bredero
1585-1618

Born: 16 March 1585 in Amsterdam
Died: 23 August 1618 in Amsterdam

Sonnet

Vroegh in den dageraet, de schoone gaet ontbinden
Den Gouden blonden tros, Citroenich van coleur,
Gezeten inde Lucht, recht buyten d'achter deur,
Daer groene Wijngaert loof oyt louwen muer beminde.

Dan beven Amoureus de lieffelijckste Winden,
In 'tgheele zijdich hayr, en groeten met een geur
Haer Goddelijck aenschijn, op dat sy dese keur
Behielt, van dagelijcx haer daer te laten vinden.

Gheluckigh is de Kam, verguldt van Elpen been,
Die dese vlechten streelt, dit waerdich synd' alleen;
Gheluckiger het snoer, dat in haer dicke tuyten

Mijn Ziele mee verbint, en om 'thooft gaet besluyten,
Hoe wel ick 'tliever zie wilt golvich na syn jonst,
Het schoone van natuur passeert doch alle const.


Uit het Groot lied-boeck

One of my favourite poems. I learned it when I was in high school, probably second or third grade. I thought I had lost it; I've been searching for it for years. But now I found it again. I'm so happy. :)

Whenever I read this poem I feel the warmth of the sun, can imagine how the "I" is observing his love, can imagine how deeply he must be feeling for this woman. You could almost fall in love with this woman yourself. :)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home